Tel: 052 726 066 | sternafer@gmail.com
 • Armaturne Q mreže
  • Armaturne Q mreže
  • Armaturne Q mreže
  • Zavarene armaturne mreže izrađuju se od hladno vučene žice (glatke ili orebrene) sa propisnim mehaničkim karakteris-tikama, prečnika od 4 do 10 mm. Sastoje se od čeličnih šipki postavljenih u dvije paralelne i uspravne ravni međusobno spojene elektro otpornim zavarivanjem
 • Armaturne R mreže
  • Armaturne R mreže
  • Armaturne R mreže
  • Zavarene armaturne mreže izrađuju se od hladno vučene žice (glatke ili orebrene) sa propisnim mehaničkim karakteris-tikama, prečnika od 4 do 10 mm. Sastoje se od čeličnih šipki postavljenih u dvije paralelne i uspravne ravni međusobno spojene elektro otpornim zavarivanjem
Close Menu