Tel: 052 726 066 | sternafer@gmail.com

Selected:

Armaturne Q mreže

Armaturne Q mreže

Zavarene armaturne mreže izrađuju se od hladno vučene žice (glatke ili orebrene) sa propisnim mehaničkim karakteris-tikama, prečnika od 4 do 10 mm. Sastoje se od čeličnih šipki postavljenih u dvije paralelne i uspravne ravni međusobno spojene elektro otpornim zavarivanjem

Kategorija: Oznaka:

Opis

Tip Površina Razmak žica Promjer žica Dimenzije mreže
    uzd pre uzd pre dužina širina
    (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
Q 139 glatka 100 100 4,20 4,20 5000 2200
Q 131 rebrasta 150 150 5,00 5,00 6000 2200
Q 189 rebrasta 150 150 6,00 6,00 6000 2200
Q 196 rebrasta 100 100 5,00 5,00 6000 2200
Q 226 rebrasta 125 125 6,00 6,00 6000 2200
Q 257 rebrasta 150 150 7,00 7,00 6000 2200
Q 283 rebrasta 100 100 6,00 6,00 6000 2200
Q 308 rebrasta 125 125 7,00 7,00 6000 2200
Q 335 rebrasta 150 150 8,00 8,00 6000 2200
Q 385 rebrasta 100 100 8,00 8,00 6000 2200
Q 424 rebrasta 150 150 9,00 9,00 6000 2200
Q 503 rebrasta 100 100 8,00 8,00 6000 2200
Q 524 rebrasta 150 150 10,00 10,00 6000 2200
Q 636 rebrasta 100 100 9,00 9,00 6000 2200
Q 785 rebrasta 100 100 10,00 10,00 6000 2200
Close Menu