Tel: 052 726 066 | sternafer@gmail.com

Selected:

Armaturne R mreže

Armaturne R mreže

Zavarene armaturne mreže izrađuju se od hladno vučene žice (glatke ili orebrene) sa propisnim mehaničkim karakteris-tikama, prečnika od 4 do 10 mm. Sastoje se od čeličnih šipki postavljenih u dvije paralelne i uspravne ravni međusobno spojene elektro otpornim zavarivanjem

Kategorija: Oznaka:

Opis

Tip Površina Razmak žica Promjer žica Dimenzije mreže
    uzd pre uzd pre dužina širina
    (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
R 92 glatka 150 250 4,20 4,20 5000 2200
R 139 glatka 100 250 4,20 4,20 5000 2200
R 131 rebrasta 150 250 5,00 5,00 6000 2200
R 189 rebrasta 150 250 6,00 5,00 6000 2200
R 196 rebrasta 100 250 5,00 5,00 6000 2200
R 283 rebrasta 100 250 6,00 5,00 6000 2200
R 335 rebrasta 150 250 8,00 5,00 6000 2200
R 385 rebrasta 100 250 7,00 5,00 6000 2200
R 424 rebrasta 150 250 9,00 6,00 6000 2200
R 503 rebrasta 100 250 8,00 5,00 6000 2200
R 524 rebrasta 150 250 10,00 6,00 6000 2200
R 636 rebrasta 100 250 9,00 6,00 6000 2200
R 785 rebrasta 100 250 10,00 7,00 6000 2200
Close Menu